Mbrojtja e Konsumatorit në Shqipëria / Albania

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

Numeri e urgjencës Shqipëria

Emergencies Albania

Ambulance Shqipëria

Ambulancë Albania

Shërbim zjarrfikës Shqipëria

Fire brigade Albania

Policia Shqipëria

State police number Albania

Policia e qarkullimit rrugor Shqipëria

Traffic police number Albania

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shqipëria

National Food Authority Albania

Komunikimet Elektronike dhe Postare Shqipëria

Electronic and Postal Communications Authority  Albania

Komisioni për Mbrojtjen e Konsumatorit (Pjesë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë) Shqipëria

Commission for Consumer Protection (Part of the Ministry of Finance and Economy) Albania

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju informon !

Numeri e urgjencës Shqipëria , Ambulance Shqipëria , Shërbim zjarrfikës Shqipëria , Policia Shqipëria , Policia e qarkullimit rrugor Shqipëria .

Informohu ! Vepro! Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju ndihmon !

Consumer protection in the Albania informs you!

Emergencies Albania , Ambulancë Albania , Fire brigade Albania , State police number Albania , Traffic police number Albania .

Be informed ! Take action ! Consumer protection in the Albania  helps you !