Shqipëria / Albania

Download the infocons app - emergency number

Numeri e urgjencës Shqipëria

Emergencies Albania

Ambulance Shqipëria

Ambulancë Albania

Shërbim zjarrfikës Shqipëria

Fire brigade Albania

Policia Shqipëria

State police number Albania

Policia e qarkullimit rrugor Shqipëria

Traffic police number Albania

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju informon!

Numri i urgjencës së shpëtimit, numri i urgjencës së zjarrfikësve, numri i urgjencës së policisë shqiptare.

Informohu! Vepro! Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju ndihmon!

Consumer protection in the Albania informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Albania .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Albania  helps you

Menu