Latvija / Latvia

Download the infocons app - emergency number

Vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis Latvija

Emergencies Latvia

Ātrā palīdzība Latvija

Ambulance Latvia

Patērētāju aizsardzība Latvija

Consumer protection Latvia

Ugunsdzēsēju dienests Latvija

Fire brigade Latvia
Policija Latvija 
Police Latvia
Komunālie pakalpojumi – gāze Latvija
Public utilities Latvia

Pazudis bērns Latvija

Missing child Latvia

Consumer protection in Latvia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Latvia.

Be informed! Take action! Consumer protection in Latvia  helps you!

Patērētāju aizsardzība Latvijā informē!

Neatliekamās palīdzības numurs, ugunsdzēsēju palīdzības numurs, Latvijas policijas avārijas numurs.

Būt informētam! Darīt! Patērētāju aizsardzība Latvijā tev palīdz!

Menu