Patērētāju aizsardzība Latvija / Latvia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

Vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis Latvija

Emergencies Latvia

Ātrā palīdzība Latvija

Ambulance Latvia

Patērētāju aizsardzība Latvija

Consumer protection Latvia

Ugunsdzēsēju dienests Latvija

Fire brigade Latvia
Policija Latvija 
Police Latvia
Komunālie pakalpojumi – gāze Latvija
Public utilities Latvia

Pazudis bērns Latvija

Missing child Latvia

Patērētāju aizsardzība Latvijā informē !

Vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis Latvija , Ātrā palīdzība Latvija , Patērētāju aizsardzība Latvija , Ugunsdzēsēju dienests Latvija , Policija Latvija  , Komunālie pakalpojumi – gāze Latvija , Pazudis bērns Latvija .

Būt informētam ! Darīt ! Patērētāju aizsardzība Latvijā tev palīdz !

Consumer protection in Latvia  informs you !

Be informed ! Take action ! Consumer protection in Latvia helps you !