Latvia

Emergencies

Vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis

Ambulance

Ātrā palīdzība

Consumer protection

Patērētāju aizsardzība

Fire brigade

Ugunsdzēsēju dienests

Police
Policija
Public utilities
Komunālie pakalpojumi – gāze
Missing child

Pazudis bērns

Consumer Protection in Latvia is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu