Latvia/ Latvija

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Vienotais neatliekamās palīdzības tālrunis

Ambulance

Ātrā palīdzība

Consumer protection

Patērētāju aizsardzība

Fire brigade

Ugunsdzēsēju dienests

Police
Policija
Public utilities
Komunālie pakalpojumi – gāze
Missing child

Pazudis bērns

Consumer protection in Latvia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Latvia.

Be informed! Take action! Consumer protection in Latvia  helps you!

Patērētāju aizsardzība Latvijā informē!

Neatliekamās palīdzības numurs, ugunsdzēsēju palīdzības numurs, Latvijas policijas avārijas numurs.

Būt informētam! Darīt! Patērētāju aizsardzība Latvijā tev palīdz!

Menu