Albania/ Shqipëria

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Numeri e urgjencës

Ambulance

Ambulancë

Fire brigade

Shërbim zjarrfikës

State police number

Policia

Traffic police number

Policia e qarkullimit rrugor

Consumer protection in the Albania informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Albania .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Albania  helps you!

 

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju informon!

Numri i urgjencës së shpëtimit, numri i urgjencës së zjarrfikësve, numri i urgjencës së policisë shqiptare.

Informohu! Vepro! Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri ju ndihmon!

Menu