Кыргызстан керектөөчүлөрдүн укугун коргоо / Kyrgyzstan

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

Шашылыш номер Кыргызстан

Emergency number Kyrgyzstan

полиция Кыргызстан

Police Kyrgyzstan

өрт өчүргүчтөр Кыргызстан

Fire Brigade Kyrgyzstan

Тез жардам Бишкек Кыргызстан

Ambulance Bishkek Kyrgyzstan

өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик департаменти Кыргызстан

State Department of Emergency Situations Kyrgyzstan

Авариялык газ –  Бишкекгаз Кыргызстан

Gas Emergency –  Bishkekgas Kyrgyzstan

Авариялык электр энергиясы – Горсвет Кыргызстан

Electricity Emergency – Gorsvet Kyrgyzstan
Суу авариялык – Бишкек суу канал Кыргызстан

Water Emergency-Bishkek Vodokanal Kyrgyzstan

Керектөөчүлөрдү коргоо Кыргызстан

Consumer Protection Kyrgyzstan

Тез жардам чуй Кыргызстан

Ambulance Chui Kyrgyzstan

Тез жардам Жалал-Абад Кыргызстан

Ambulance Jalal-Abad Kyrgyzstan

Туризм боюнча даттануулар-ИИМ Бишкек шаары Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Bishkek Kyrgyzstan

Туризм боюнча арыздар-ШИИБ Чүй Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Chui Kyrgyzstan

Туризм боюнча арыздар-ИИМ Ош Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Osh Kyrgyzstan

Туризм боюнча арыздар-ИИМ Талас Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Talas Kyrgyzstan

Туризм боюнча арыздар-Ысык-Көл ШИИБ Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Issyk-Kul Kyrgyzstan

Туризм боюнча даттануулар-ИИБ Нарын шаары Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Naryn Kyrgyzstan

Туризм боюнча арыздар-ИИМ Талас Кыргызстан

Tourism Complaints-Police Department Talas Kyrgyzstan