Sweden/ Sverige

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Nödnummer

Ambulance

Ambulans

Fire brigade

Brandkåren

Consumer protection

Konsumentskydd

Police

Polisen

Consumer protection in Sweden  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Sweden .

Be informed! Take action! Consumer protection in Sweden helps you!

Konsumentskyddet i Sverige informerar dig!

Nödräddningsnummer, brandmäns nödnummer, polisens nödnummer.

Bli informerad! Vidta åtgärder! Konsumentskyddet i Sverige hjälper dig!

Menu