Suomi / Finland

Download the InfoCons App for Free

Hätänumero Suomi

Emergencies Finland

Lääkärin neuvontapuhelin Suomi

Medical Helpline Finland

Kuluttajien suojaa Suomi

Consumer protection Finland

Myrkytystietokeskus Suomi

Poison Information Centre Finland

Meripelastus Suomi

Maritime Rescue Finland

Consumer protection in Finland informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from  Finland.

Be informed! Take action! Consumer protection in Finland  helps you!

Suomen kuluttajansuoja tiedottaa!

Hätänumero, palokunnan hätänumero, Suomen poliisin hätänumero.

Tiedotettu! Toimia! Suomen kuluttajansuoja auttaa sinua!