Slovensko / Slovakia

Download the infocons app - emergency number

Núdzové číslo Slovensko

Emergencies Slovakia

Sanitka Slovensko

Ambulance Slovakia

Požiarna služba Slovensko

Fire brigade Slovakia

Polícia Slovensko

Police Slovakia

Consumer protection in Slovakia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Slovakia.

Be informed! Take action! Consumer protection in Slovakia helps you!

Ochrana spotrebiteľa na Slovensku Vás informuje!

Číslo tiesňového volania, číslo tiesňového volania hasičov, číslo tiesňového volania slovenskej polície.

Byť informovaný! Konajte! Ochrana spotrebiteľa na Slovensku vám pomáha!

Menu