Slovensko / Slovakia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

Núdzové číslo Slovensko

Emergencies Slovakia

Sanitka Slovensko

Ambulance Slovakia

Požiarna služba Slovensko

Fire brigade Slovakia

Polícia Slovensko

Police Slovakia

Ochrana spotrebiteľa na Slovensku Vás informuje !

Núdzové číslo Slovensko , Sanitka Slovensko , Požiarna služba Slovensko , Polícia Slovensko .

Byť informovaný ! Konajte ! Ochrana spotrebiteľa na Slovensku vám pomáha !

Consumer protection in Slovakia informs you !

Emergencies Slovakia , Ambulance Slovakia , Fire brigade Slovakia , Police Slovakia .

Be informed ! Take action ! Consumer protection in Slovakia helps you !