Slovenija / Slovenia

Download the infocons app - emergency number

Klic v sili Slovenija

Emergencies Slovenia

Policija Slovenija

Police Slovenia

Pogrešani otroci Slovenija

Missing child Slovenia

Consumer protection in Slovenia informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Slovenia .

Be informed! Take action! Consumer protection in Slovenia helps you!

Varstvo potrošnikov v Sloveniji vas obvešča!

Reševalna številka v sili, številka za klic v sili gasilcev, številka za klic v sili slovenske policije.

Biti obveščen! Ukrepajte! Varstvo potrošnikov v Sloveniji vam pomaga!

Menu