Slovenia/ Slovenija

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Klic v sili

Police

Policija

Missing child

Pogrešani otroci

Consumer protection in Slovenia informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Slovenia .

Be informed! Take action! Consumer protection in Slovenia helps you!

Varstvo potrošnikov v Sloveniji vas obvešča!

Reševalna številka v sili, številka za klic v sili gasilcev, številka za klic v sili slovenske policije.

Biti obveščen! Ukrepajte! Varstvo potrošnikov v Sloveniji vam pomaga!

Menu