Slovakia/ Slovensko

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Núdzové číslo

Ambulance

Sanitka

Fire brigade

Požiarna služba

Police

Polícia

Consumer protection in Slovakia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Slovakia.

Be informed! Take action! Consumer protection in Slovakia helps you!

Ochrana spotrebiteľa na Slovensku Vás informuje!

Číslo tiesňového volania, číslo tiesňového volania hasičov, číslo tiesňového volania slovenskej polície.

Byť informovaný! Konajte! Ochrana spotrebiteľa na Slovensku vám pomáha!

Menu