Serbia/ Србија

Download the infocons app - emergency number

Ambulance

хитна помоћ

Consumer protection

заштита потрошача

Fire brigade

ватрогасна служба

Police

Полиција

Public utilities

хитне случајеве јавних комуналија

Car assistance

помоћ аутомобила

Telecommunications complaints

телекомуникационе жалбе

Consumer protection in Serbia informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Serbia .

Be informed! Take action! Consumer protection in Serbia  helps you!

Заштита потрошача у Србији вас обавештава!

Број за хитне случајеве, хитни број ватрогасаца, хитни број српске полиције.

Бити информисан! Предузети! Заштита потрошача у Србији вам помаже!

Menu