Rwanda

Download the infocons app - emergency number

Emergency

Inomero yihutirwa

Traffic police

Abapolisi bo mu muhanda

Traffic accidents

Impanuka zo mu muhanda

Maritime Problems

Ibibazo byo mu nyanja

Anti Corruption

Kurwanya Ruswa

Abuse by Police Officer

Ihohoterwa rya Polisi

Child Help Line

Umurongo ufasha abana

Menu