Republica Moldova

Emergencies

Urgențe

Ambulance

Ambulanță

Consumer protection

Protecția consumatorului

Police

Poliția

Consumer Protection in Republica Moldova is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Republica Moldova

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu