Portugal

Emergencies

Número de emergência

Ambulance

Ambulância

Consumer protection

Proteção do consumidor

Fire brigade

Corpo de Bombeiros

Tourist protection

Reclamações de turismo

Public utilities – Electricity

Utilidades públicas – eletricidade

Public utilities – Water

Utilidades públicas – água

Airport

Aeroporto

Train station

Estação ferroviária

Forest fires

Incêndios florestais

Consumer Protection in Portugal is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu