Polska / Poland

Download the InfoCons App for Free

Numer ratunkowy Polska

Emergencies Poland

Karetka Polska

Ambulance Poland

Straż pożarna Polska

Fire brigade Poland
Policja Polska
Police Poland

Consumer protection in Poland  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Poland.

Be informed! Take action! Consumer protection in Poland  helps you!

Ochrona konsumentów w Polsce informuje!

Numer alarmowy, numer alarmowy strażaka, numer alarmowy polskiej policji.

Być poinformowanym! Podejmij działanie! Ochrona konsumentów w Polsce pomaga!