Poland/ Polska

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Numer ratunkowy

Ambulance

Karetka

Fire brigade

Straż pożarna

Police
Policja

Consumer protection in Poland  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Poland.

Be informed! Take action! Consumer protection in Poland  helps you!

Ochrona konsumentów w Polsce informuje!

Numer alarmowy, numer alarmowy strażaka, numer alarmowy polskiej policji.

Być poinformowanym! Podejmij działanie! Ochrona konsumentów w Polsce pomaga!

Menu