Norway

Emergencies

Nødnummer

Ambulance

Ambulanse

Consumer protection

Forbrukertilsynet

Fire brigade

Brannvesenet

Police

Politi

Traffic police

Trafikk politi

Public utilities – emergencies

Offentlige tjenester

Info Traffic

Info trafikk

Consumer Protection in Norway is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu