Norway/ Norge

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Nødnummer

Ambulance

Ambulanse

Consumer protection

Forbrukertilsynet

Fire brigade

Brannvesenet

Police

Politi

Traffic police

Trafikk politi

Public utilities – emergencies

Offentlige tjenester

Info Traffic

Info trafikk

Consumer protection in Norway  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Norway .

Be informed! Take action! Consumer protection in Norway  helps you!

Forbrukervern i Norge informerer deg!

Nødredningsnummer, brannmannskaps nødnummer, norsk politis nødnummer.

Være informert! Gjør noe! Forbrukervern i Norge hjelper deg!

Menu