Netherlands/ Nederland

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Noodnummer

Ambulance

Ambulance

Consumer protection

Consumentenbescherming

Fire brigade

Brandweer

Police

Politie

Public utilities – Gas, Electricity

Openbare nutsbedrijven

Coastguard

Kustwacht

Consumer protection in Netherlands  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Netherlands.

Be informed! Take action! Consumer protection in Netherlands  helps you!

Consumentenbescherming in Nederland informeert u!

Reddingsnummer voor noodgevallen, noodnummer voor brandweerlieden, noodnummer van de Nederlandse politie.

Wees geïnformeerd! Actie ondernemen! Consumentenbescherming in Nederland helpt u!

Menu