Malta

Emergencies

Numru ta’ emerġenza

Ambulance

Ambulanza

Consumer protection

Protezzjoni tal-konsumatur

Fire brigade

Dipartiment tan-nar

Police

Pulizija

Tourist protection

Ilmenti fit-turiżmu

Traffic police

Pulizija tat-traffiku

Consumer Protection in Malta is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu