Perlindungan Pengguna Malaysia / Malaysia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

Nombor Kecemasan Malaysia

Emergency Number Malaysia

Nombor Kecemasan Malaysia

Emergency Number – from mobile phones Malaysia

Ambulans Malaysia

Ambulance Malaysia

Bomba Malaysia

Fire Brigade Malaysia

Perlindungan Pengguna Malaysia

Consumers Protection Malaysia

Pertahanan Awam  Malaysia

Civil Defence Malaysia

Aduan Pelancongan Malaysia

Tourism Complaints  Malaysia

Elektrik Kecemasan Malaysia

Electricity Emergency Malaysia

Kecemasan Gas Malaysia

Gas Emergency Malaysia

Pusat Racun Negara Malaysia

National Poison Centre Malaysia

Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia

Red Cresent Society Malaysia

Syarikat Penerbangan Malaysia

Malaysian Airlines Malaysia