Lithuania/ Lietuva

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Pagalbos numeris

Ambulance

Greitoji pagalba

Consumer protection

Vartotojų teisių apsauga

Fire brigade

Ugniagesių pagalba

Police

Policija

Food safety
Maisto Sauga

Consumer protection in Lithuania informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Lithuania.

Be informed! Take action! Consumer protection in Lithuania  helps you!

Vartotojų apsauga Lietuvoje informuoja! Greitosios pagalbos numeris, ugniagesių pagalbos numeris, Lietuvos policijos pagalbos numeris.

Būti informuotam!

Imtis veiksmų! Vartotojų apsauga Lietuvoje jums padeda!

Menu