Ireland/ Éire

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

éigeandálaí

Ambulance

Otharcharr

Consumer protection

Cosaint tomhaltóirí

Fire brigade

Roinn dóiteáin

Police

Póilíní

Emergency public utilities – Gas

Emergency public utilities –  Electricity

Emergency public utilities – Water

Fóntais phoiblí phráinneacha – Gás

Fóntais phoiblí phráinneacha – Leictreachas

Fóntais phoiblí phráinneacha – Uisce

Consumer protection in Ireland  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Ireland .

Be informed! Take action! Consumer protection in Ireland  helps you!

Tugann cosaint tomhaltóirí in Éirinn eolas duit!

Uimhir tarrthála éigeandála, uimhir éigeandála comhraiceoirí dóiteáin, uimhir éigeandála póilíní na hÉireann.

Bí ar an eolas! Déan beart! Cuidíonn cosaint tomhaltóirí in Éirinn leat!

Menu