Hrvatska / Croatia

Download the infocons app - emergency number

Broj za hitne slučajeve Hrvatska

Emergencies Croatia

Hitna pomoć Hrvatska

Ambulance Croatia

Vatrogasna služba Hrvatska

Fire brigade Croatia

Policija Hrvatska

Police Croatia

Zaštitu potrošača Hrvatska

Consumer protection Croatia

Pritužbe na telekomunikacije Hrvatska

Telecomunications Complains Croatia

Consumer protection in the Croatia  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Croatia.

Be informed! Take action! Consumer protection in the Croatia  helps you!

Obavještava vas zaštita potrošača u Hrvatskoj!

Broj hitne pomoći, broj hitne službe vatrogasaca, hitni broj hrvatske policije.

Biti informiran! Poduzmite akciju! Zaštita potrošača u Hrvatskoj vam pomaže!

Menu