Germany

Emergencies

Notrufnummer

Ambulance

Krankenwagen

Consumer protection

Verbraucherschutz

Fire brigade

Feuerwehr

Police

Polizei

Medical on-call service

Artzlicher bereitschaftsdienst

Public utilities – gas

Stadtwerke – Gas

Consumer Protection in Germany is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu