Finland/ Suomi

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Hätänumero

Medical Helpline

Lääkärin neuvontapuhelin

Consumer protection

Kuluttajien suojaa

Poison Information Centre

Myrkytystietokeskus

Maritime Rescue

Meripelastus

Consumer protection in Finland informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from  Finland.

Be informed! Take action! Consumer protection in Finland  helps you!

Suomen kuluttajansuoja tiedottaa!

Hätänumero, palokunnan hätänumero, Suomen poliisin hätänumero.

Tiedotettu! Toimia! Suomen kuluttajansuoja auttaa sinua!

Menu