Éire / Ireland

Download the infocons app - emergency number

éigeandálaí Éire

Emergencies Ireland

Otharcharr Éire

Ambulance Ireland

Cosaint tomhaltóirí Éire

Consumer protection Ireland

Roinn dóiteáin Éire

Fire brigade Ireland

Póilíní Éire

Police Ireland

Fóntais phoiblí phráinneacha – Gás Éire

Fóntais phoiblí phráinneacha – Leictreachas Éire

Fóntais phoiblí phráinneacha – Uisce Éire

Emergency public utilities – Gas Ireland

Emergency public utilities –  Electricity Ireland

Emergency public utilities – Water Ireland

Consumer protection in Ireland  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Ireland .

Be informed! Take action! Consumer protection in Ireland  helps you!

Tugann cosaint tomhaltóirí in Éirinn eolas duit!

Uimhir tarrthála éigeandála, uimhir éigeandála comhraiceoirí dóiteáin, uimhir éigeandála póilíní na hÉireann.

Bí ar an eolas! Déan beart! Cuidíonn cosaint tomhaltóirí in Éirinn leat!

Menu