Denmark

Emergencies

Alarmnummer

Ambulance

Ambulance

Consumer protection

Forbrugerbeskyttelse

Fire brigade

Brandvæsen

Police

Politiet

Poison Line

Giftlinje

Consumer Protection in Denmark is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu