Denmark/ Danmark

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Alarmnummer

Ambulance

Ambulance

Consumer protection

Forbrugerbeskyttelse

Fire brigade

Brandvæsen

Police

Politiet

Poison Line

Giftlinje

Consumer protection in the Denmark  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Denmark .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Denmark helps you!

Forbrugerbeskyttelse i Danmark informerer dig!

Nødredningsnummer, brandmændenes alarmnummer, dansk politis alarmnummer.

Være informeret! Handle! Forbrugerbeskyttelse i Danmark hjælper dig!

Menu