Danmark / Denmark

Download the InfoCons App for Free

Alarmnummer Danmark

Emergencies Denmark

Ambulance Danmark

Ambulance Denmark

Forbrugerbeskyttelse Danmark

Consumer protection Denmark

Brandvæsen Danmark

Fire brigade Denmark

Politiet Danmark

Police Denmark

Giftlinje Danmark

Poison Line Denmark

Consumer protection in the Denmark  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Denmark .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Denmark helps you!

Forbrugerbeskyttelse i Danmark informerer dig!

Nødredningsnummer, brandmændenes alarmnummer, dansk politis alarmnummer.

Være informeret! Handle! Forbrugerbeskyttelse i Danmark hjælper dig!