Czech Republic/ Česko

Download the infocons app - emergency number

Emergencies

Jednotné evropské číslo tísňového volání

Police

Policie ČR

Ambulance

Zdravotnická záchranná služba

Fire brigade

Hasičský záchranný sbor ČR

Consumer protection in the Czech Republic  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Czech Republic .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Czech Republic  helps you!

Ochrana spotřebitele v ČR Vás informuje!

Číslo tísňového volání, tísňové číslo hasičů, tísňové číslo Policie ČR.

Být informován! Přijmout opatření! Ochrana spotřebitele v České republice vám pomáhá!

Consumer protection in Czech Republic  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Czech Republic .

Be informed! Take action! Consumer protection in Czech Republic  helps you!

Ochrana spotřebitele v ČR Vás informuje!

Číslo tísňového volání, tísňové číslo hasičů, tísňové číslo Policie ČR.

Být informován! Přijmout opatření! Ochrana spotřebitele v České republice vám pomáhá!

Menu