Croatia

Emergencies

Broj za hitne slučajeve

Ambulance

Hitna pomoć

Fire brigade

Vatrogasna služba

Police

Policija

Consumer protection

Zaštitu potrošača

Telecomunications Complains

Pritužbe na telekomunikacije

Consumer Protection in Croatia is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu