Česko / Czech Republic

Download the infocons app - emergency number

Jednotné evropské číslo tísňového volání Česko

Emergencies Czech Republic

Policie ČR Česko

Police Czech Republic

Zdravotnická záchranná služba Česko

Ambulance Czech Republic

Hasičský záchranný sbor ČR Česko

Fire brigade Czech Republic

Consumer protection in the Czech Republic  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Czech Republic .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Czech Republic  helps you!

Ochrana spotřebitele v ČR Vás informuje!

Číslo tísňového volání, tísňové číslo hasičů, tísňové číslo Policie ČR.

Být informován! Přijmout opatření! Ochrana spotřebitele v České republice vám pomáhá!

Consumer protection in Czech Republic  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Czech Republic .

Be informed! Take action! Consumer protection in Czech Republic  helps you!

Ochrana spotřebitele v ČR Vás informuje!

Číslo tísňového volání, tísňové číslo hasičů, tísňové číslo Policie ČR.

Být informován! Přijmout opatření! Ochrana spotřebitele v České republice vám pomáhá!

Menu