Bosnia and Herzegovina

Ambulance

Hitna pomoć

Consumer protection

Zaštitu potrošača

Fire brigade
Vatrogasna služba
Police

Policija

Tourist protection

Pritužbi u turizmu

Consumer Protection in Bosnia and Herzegovina is a mechanism for protecting and supporting the citizen as a consumer, in order to educate and inform about the purchase of goods and services. Consumers Protection is a wall of defense against unfair commercial practices.

Atenție! În conformitate cu Legislația Națională și Europeană, accesul la informare și informație egală pentru toți cetățenii Uniunii Europene, plachetele de informare Telefonul Consumatorilor pot fi realizate având inscripționat și un limbaj Braille pentru persoanele nevăzătoare.

Menu