የሸማቾች ጥበቃ ኢትዮጵያ / Ethiopia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection
የአደጋ ጊዜ ቁጥር ኢትዮጵያ

Emergency number Ethiopia

ፖሊስ ኢትዮጵያ

Police Ethiopia

የእሳት አደጋ ተከላካዮች ኢትዮጵያ

Fire brigade Ethiopia

አምቡላንስ ኢትዮጵያ

Ambulance Ethiopia

የሸማቾች ጥበቃ ኢትዮጵያ

Consumer protection Ethiopia

የትራፊክ ፖሊስ ኢትዮጵያ

Traffic police Ethiopia

የህዝብ መገልገያዎች – ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ

Public utilities – electricity Ethiopia

የህዝብ መገልገያዎች – ውሃ ኢትዮጵያ

Public utilities – water Ethiopia