Србија / Serbia

Download the infocons app - emergency number

хитна помоћ Србија

Ambulance Serbia

заштита потрошача Србија

Consumer protection Serbia

ватрогасна служба Србија

Fire brigade Serbia

Полиција Србија

Police Serbia

хитне случајеве јавних комуналија Србија

Public utilities Serbia

помоћ аутомобила Србија

Car assistance Serbia

телекомуникационе жалбе Србија

Telecommunications complaints Serbia

Consumer protection in Serbia informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Serbia .

Be informed! Take action! Consumer protection in Serbia  helps you!

Заштита потрошача у Србији вас обавештава!

Број за хитне случајеве, хитни број ватрогасаца, хитни број српске полиције.

Бити информисан! Предузети! Заштита потрошача у Србији вам помаже!

Menu