България / Bulgaria

Download the InfoCons App for Free

спешен номер България

Emergencies Bulgaria

спешна помощ за линейка България

Ambulance Bulgaria

защита на потребителите България

Consumer protection Bulgaria

противопожарна служба България

Fire brigade Bulgaria

полиция България

Police Bulgaria
жалби в туризма България

Tourist protection Bulgaria

Националната телефонна линия за деца

National Child Helpline Bulgaria

Consumer protection in the Bulgaria  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Bulgaria .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Bulgaria  helps you!

Защитата на потребителите в България Ви информира!

Спасителен номер за спешни случаи, спешен номер на пожарникарите, спешен номер на българска полиция.

Бъди информиран! Поемам инициатива! Защитата на потребителите в България ви помага!