Κύπρος / Cyprus

Download the InfoCons App for Free

Aριθμός έκτακτης ανάγκης Κύπρος

Emergencies Cyprus

Aσθενοφόρος άμαξα Κύπρος

Ambulance Cyprus

πυροσβεστική υπηρεσία Κύπρος
Fire brigade Cyprus

αστυνομία Κύπρος

Police Cyprus

Consumer protection in the Cyrpus informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Cyprus .

Be informed! Take action! Consumer protection in the Cyprus  helps you!

 

Η προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο σας ενημερώνει!

Αριθμός έκτακτης ανάγκης διάσωσης, αριθμός έκτακτης ανάγκης πυροσβεστών, αριθμός έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας Κύπρου.

Να είσαι ενημερωμένος! Λαμβάνω δράση! Η προστασία των καταναλωτών στην Κύπρο σε βοηθάει!