Ελλάδα / Greece

Download the infocons app - emergency number

αριθμός έκτακτης ανάγκης Ελλάδα

Emergency Greece

ασθενοφόρο Ελλάδα

Ambulance Greece

προστασία των καταναλωτών Ελλάδα

Consumers Protection Greece

Πυροσβεστική Ελλάδα

Fire Brigade Greece

η αστυνομία Ελλάδα

Police Greece

Αριθμός έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες κοινής ωφελείας Ελλάδα

Public Utilities Greece

Δασοπυροσβεστική Αρχή Ελλάδα

Forest Fire Authority Greece

Τροχαία Ελλάδα

Traffic Police Greece

Τροχαία Αθηνά Ελλάδα 

Traffic Police Athena Greece

τουριστικές καταγγελίες Ελλάδα

Tourist Police Greece

νοσοκομεία Ελλάδα

Hospitals Greece

Ακτοφυλακή Ελλάδα

Coast Guard Greece

Αστυνομία κατά των ναρκωτικών Ελλάδα

Anti-drug Police Greece

γενική τηλεφωνική βοήθεια Ελλάδα

General Telephone Assistance Greece

Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδα

Hellenic Ministry of Foreign Affairs Greece

Εθνική Γραμμή Βοήθειας για παιδιά Ελλάδα

National Helpline for Children Greece

Παιδιά που λείπουν Ελλάδα

Missing Children Greece

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Ελλάδα

Hellenic Red Cross Greece

Αεροδρόμιο Αθηνών Ελλάδα

Athens Airport Greece

Ελληνική Seaways Ελλάδα

Hellenic Seaways Greece

Aegean / Ολυμπιακές Αερογραμμές Ελλάδα

Aegean/Olympic Airlines Greece

Consumer protection in Greece  informs you!

Emergency rescue number, fire brigade emergency number, police emergency number from Greece .

Be informed! Take action! Consumer protection in Greece  helps you!

Η προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα σας ενημερώνει!

Αριθμός έκτακτης ανάγκης διάσωσης, αριθμός έκτακτης ανάγκης πυροσβεστών, αριθμός έκτακτης ανάγκης της ελληνικής αστυνομίας.

Να είσαι ενημερωμένος! Λαμβάνω δράση! Η προστασία των καταναλωτών στην Ελλάδα σας βοηθά!

Menu