የሸማቾች ጥበቃ ኢትዮጵያ / Ethiopia

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection
የአደጋ ጊዜ ቁጥር ኢትዮጵያ

Emergency number Ethiopia

ፖሊስ ኢትዮጵያ

Police Ethiopia

የእሳት አደጋ ተከላካዮች ኢትዮጵያ

Fire brigade Ethiopia

አምቡላንስ ኢትዮጵያ

Ambulance Ethiopia

የሸማቾች ጥበቃ ኢትዮጵያ

Consumer protection Ethiopia

የትራፊክ ፖሊስ ኢትዮጵያ

Traffic police Ethiopia

የህዝብ መገልገያዎች – ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ

Public utilities – electricity Ethiopia

የህዝብ መገልገያዎች – ውሃ ኢትዮጵያ

Public utilities – water Ethiopia

ሓለዋ ሃለኽቲ ኣብ ኤርትራ ይሕብረኩም !

የአደጋ ጊዜ ቁጥር ኢትዮጵያ , ፖሊስ ኢትዮጵያ , የእሳት አደጋ ተከላካዮች ኢትዮጵያ , አምቡላንስ ኢትዮጵያ , የሸማቾች ጥበቃ ኢትዮጵያ , የትራፊክ ፖሊስ ኢትዮጵያ ,

የህዝብ መገልገያዎች – ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ , የህዝብ መገልገያዎች – ውሃ ኢትዮጵያ!

Consumer protection in Ethiopia informs you !

Emergency number Ethiopia , Police Ethiopia , Fire brigade Ethiopia , Ambulance Ethiopia , Consumer protection Ethiopia , Traffic police Ethiopia , Public utilities – electricity Ethiopia , Public utilities – water Ethiopia !