မြန်မာနိုင်ငံသား / Myanmar

Download the InfoCons App for Free
Download the InfoCons App for Free! Consumers Protection

အရေးပေါ်နံပါတ် မြန်မာနိုင်ငံသား

Emergency Number Myanmar

ကြက်ခြေနီ မြန်မာနိုင်ငံသား

Red Cross Myanmar

ရဲ မြန်မာနိုင်ငံသား

Police Myanmar

ရဲလူနာတင်ယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံသား

Police Ambulance Myanmar

မီးသတ်သမားတွေ မြန်မာနိုင်ငံသား

Fire Brigade Myanmar

ဆက်သွယ်ရေးတိုင်ကြားချက် မြန်မာနိုင်ငံသား

Telecommunications Complaint Myanmar

ကလေးညှင်းပမ်းနှိပ်ဆက်မှု  မြန်မာနိုင်ငံသား

Child Abuse Myanmar Myanmar

မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး မြန်မာနိုင်ငံသား

Anti Narcotics Myanmar

ခရီးသွား ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး  မြန်မာနိုင်ငံသား

Tourist Safety Myanmar

ယာဉ်ထိန်းရဲ မြန်မာနိုင်ငံသား

Traffic Police Myanmar

လျှပ်စစ်အရေးပေါ် မြန်မာနိုင်ငံသား

Electricity Emergency  Myanmar

လေဆိပ် မြန်မာနိုင်ငံသား

Airport Myanmar

လေဆိပ်ရဲ မြန်မာနိုင်ငံသား

Airport Police Myanmar

ခရီးသွားအချက်အလက် မြန်မာနိုင်ငံသား

Tourist Info  Myanmar

ခရီးသွားတိုင်ကြားမှု မြန်မာနိုင်ငံသား

Tourism Complaint Myanmar